Katalog-Nr. 437

Frühjahrsauktion 2020

Glaslüster. Deutsch, 19. Jh. Neu elektrifiziert. H. 105 cm.

Katalog-Nr.: 437

Zuschlag: 550 €

Gruppe: Kunsthandwerk

Group: crafts

Beschreibung:
Deutsch, 19. Jh. 6-flammig. Bronze/Glasbehang. Neu elektrifiziert. H. 105 cm.

Description:
German, 19th century, 6 lights. Bronze / trimmings. Newly electrified. H. 105 cm.