Katalog-Nr. 447

Limitpreis: 480 €

Stollentruhe. 19./20. Jh., vermutlich Tirol(?). Zeder, handgeschlagen. 76,5 x 32 cm. Gebrauchsspuren.

Auktions-Nr: 562

Katalog-Nr.: 447

Limitpreis: 480 €

Gruppe: Möbel, Eisenkassetten, Gartenfiguren

Beschreibung:
19./20. Jh., vermutlich Tirol(?). Zeder, handgeschlagen. 76,5 x 32 cm. Gebrauchsspuren.